Od kar smo vstopili in se pridružili Evropski uniji, je delo v tujini postalo lažje. Zato se vse več Slovencev odloči oditi v tujino, ter si tam poišče delo. Enotni trg Evropske unije je tudi pripomogel k temu saj je omogočil svobodno gibanje blaga, storitev, kapitala ter ljudi preko mej držav Evropske unije. To je kar 27  držav ki so članice EU in pa še tri države, ki pa sicer niso članice Evropske unije, to so, Norveška, Islandija ter Liechtenstein. To svobodno gibanje ki ga je omogočil enotni trg Evropske unije, je postavil hitre rešitve za posameznike za delo v tujini. Sicer zato, ker se je tako ustvarilo tudi večje število delovnih mest, s tem pa tudi interes. Delo v tujini je tudi izboljšalo življenjske standarde ljudi, ki so se odločili za delo v tujini. Več o tej temi si lahko preberete na http://www.delovtujini.si/enotni-trg-evropske-unije.

delo v tujiniEnotni trg Evropske unije je tudi vzpodbudil konkurenco, saj so imeli ljudje lažji dostop do vseh vrst izdelkov ter raznih storitev, tako so se cene teh izdelkov in storitev tudi bolj prilagodile in so sprejemljivejše za potrošnike. Prebivalci oziroma Evropski potrošniki si lahko izberejo prebivališče kjerkoli v državah Evropske unije, izdelke in storitve pa lahko kupuje in naroča v državi, kjer so cene za to najbolj primerne. Potrošniki pa lahko pričakujejo enake pravice neodvisno od držav ki so članice EU. Za dokaz lahko vzamemo carinske kontrole, ki so bile ukinjene in tudi, če iščete delo v tujini ne boste naleteli na kakšne posebne težave. Delo v tujini je postalo lažje, ker so si članice EU, že več let prizadevale za enotni trg Evropske unije, morale so sprejeti ogromno predpisov, s katerimi so odpravili tehnične regulativne ter pravne in birokratske ovire, ki so preprečevale prosto gibanje trgovin ter blaga in posledično interesa za delo v tujini.

Tagi: