Odvetnik za odškodnine je odvetnik ko se nam pripeti ali telesna ali poslovna škoda, za katero želimo prejeti odškodnino. Poznamo torej poslovno in neposlovno odškodninsko odgovornost. Odvetnik za odškodnine je tudi odvetnik za dedovanje, torej ko se gre za dedovanje po sorodnikih nastopi te vrste odvetnik. Ko se zgodi neka škoda vam bo odvetnik za odškodnine pregledal vse listine in razne zapisnike, ki jih imate ter ocenil za kakšno odškodnino naj bi šlo in vam bo pripravil odškodninski zahtevek. Kaj vse torej spada pod odškodnino in kje lahko nastopi odvetnik za odškodnine pa v nadaljevanju članka.

Pod odškodnino lahko uvrščamo Zahtevo za odškodnino zaradi telesnih bolečin in napakah pri zdravljenju. Tudi različne poškodbe pridejo v poštev. Odvetnik za odškodnine posreduje tudi v primeru duševne bolečine oziroma strahu in posledično zmanjšanju življenjske aktivnosti, prav tako se vključi v primeru smrti bližnjega in nastalo premoženjsko škodo. Na primer ko izgubimo bližnjega, smo odsotni od dela in posledično je nižji zaslužek. Pred smrtjo so verjetno nastali tudi določeni stroški zdravljenja in seveda tudi stroški po smrti. Odvetnik za odškodnine vam pri teh procesih pomaga in vam predlaga kaj v določeni situaciji narediti. Zato je zelo pomembno, da se obrnemo po njihovo pomoč saj nam bo lažje in vodili nas bodo skozi celoten proces.

Sama višina odškodnine pa se določa na podlagi same škode, na primer trajanje zdravljenja, velikost telesni poškodb, tudi napake pri zdravljenju se upoštevajo. Odvetnik za odškodnine vam pomaga sestaviti odškodninski zahtevek, ki se ga naslovi ali na povzročitelja škode ali na samo zavarovalnico. Če se zahtevek zavrne imamo možnost pritožbe na posebno komisijo. Vsekakor je pametno, da odškodninski zahtevek vložite čim prej, dokler je situacija še sveža in dokler imamo največ informacij, katere nam lahko pomagajo pri samem procesu. Odvetnik za odškodnine pa nam bo pri tem pomagal in nas vodil po pravi poti.